Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOPrzykład (Fabryka obiektów dyskretnych)

Za przykład praktycznej realizacji wzorca projektowego Fabryka Abstrakcyjna może posłużyć mechanizm pozyskiwania odpowiedników obiektów dyskretnych z obiektów ciągłych. Dla uproszczenia wstępnie przyjęto, że istnieją dwa rodzaje obiektów dyskretnych:

  • inercja pierwszego rzędu (o zadanym wzmocnieniu i stałej czasowej T1 oraz czasie próbkowania Tp),
  • inercja drugiego rzędu (o zadanym wzmocnieniu i stałej czasowej T2 oraz czasie próbkowania Tp).

Przy parametryzacji obiektów pominięto parametr opóźnienia. Można więc przyjąć że klasy reprezentują odpowiedniki obiektów ciągłych bez opóźnienia.

W przykładzie zostaną wykorzystane trzy metody dyskretyzacji obiektów ciągłych:

  • metoda Eurela różnic w przód,
  • metoda Eurela różnic w tył,
  • metoda Tustina.

Każda metoda będzie posiadała odpowiednik klasy – fabryki, z metodami pozwalającymi na tworzenie dwóch rodzajów obiektów: inercji 1-go i 2-go rzędu.

W przykładzie bieżącym i kolejnych współczynniki wielomianów A i B obiektów są reprezentowane przez klasę std::string w celu ułatwienia prezentacji. W rzeczywistym projekcie należy posłużyć się oczywiście klasą wielomianową bądź jednym z kontenerów biblioteki STL.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11