Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOElastyczne fabryki i wzorzec Prototyp

Przedstawione przykłady dobitnie pokazywały pewien rodzaj wady związany ze stosowaniem klasycznych fabryk abstrakcyjnych. Jakiekolwiek modyfikacje projektu (w szczególności dodanie nowego obiektu) implikują modyfikację interfejsu klasy bazowej i zwykle wszystkich klas fabryk konkretnych.

Dodatkowo - każda fabryka jest związana z pewną klasą konkretną. Przy dużej liczbie fabryk opieka i modyfikacja projektu może być czasochłonna i podatna na błędy. Ponadto zdarzają się również sytuacje, że ten sam produkt konkretny może być tworzony przez wiele fabryk. W szczególności , gdy w projekcie należałoby umożliwić tworzenie niemal dowolnej kombinacji obiektów konkretnych liczba tych fabryk wzrastałyby w zastraszającym tempie.

Kolejne dwa przykłady przedstawią sposób na poradzenie sobie z problemem braku elastyczności w fabrykach przez zastosowanie wzorca Prototyp. Wspomniane przykłady będą opierać się na fabrykach sprzętu komputerowego.

Każdy sprzęt może być złożony w uproszczeniu z trzech komponentów: procesora (Intel, AMD), karty graficznej (nVidia, ATI) i napędu (DVD, Blu-Ray). Strukturę dziedziczenia tak przedstawionego projektu przedstawia poniższy diagram klas.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11