Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOWadą elastycznych fabryk jest niestety mniejsze bezpieczeństwo projektów. Mając osobne metody dostępowe obiekty zwracane różnych metod mogły być różnego typu. W przypadku korzystania z fabryki posiadającej ogólną metodą dostępową należy wziąć pod uwagę, iż typ zwracany musi być także jak najbardziej ogólny (czyli Element *). Może to stanowić poważny problem w przypadku konieczności odwoływania się do specyficznych metod klas pochodnych.

Kolejną konsekwencją jest także brak bezpieczeństwa jeśli chodzi o wstawianie elementów do fabryki. Tutaj również z racji korzystania z argumentu typu Element * można łatwo popełnić błąd i wprowadzać niepoprawnie logicznie elementy (np. jako procesor zakwalifikować obiekt karty graficznej).

Reasumując – końcowa postać implementacji fabryki jest zależna od elastyczności i bezpieczeństwa projektu. Udoskonalając jedną z tych cech traci się na drugiej. Dlatego końcowa implementacja (wybór pomiędzy metodami wytwórczymi a prototypem) musi być dokładnie przemyślana przez projektanta systemu korzystającego z przedstawionego wzorca.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11