Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOAdapter klas

Tworzenie adaptera klas polega na wielodziedziczeniu. Klasa adaptera publicznie dziedziczy po klasie celu do której klient chce dopasować interfejs (Regulator), natomiast klasa adaptowana jest dziedziczona prywatnie (RegulatorZewn).

class AdapterKlas : public Regulator, private RegulatorZewn {
public:
	virtual double symuluj (double wej);
	virtual double pobierzE () const;
	virtual double pobierzWzad () const;
	virtual double pobierzU () const;
	virtual double pobierzY () const;
};

double AdapterKlas::symuluj (double wej) {
	return krokSymulacji(wej);
}

double AdapterKlas::pobierzE () const {
	return pobierz("uchyb");
}
	
double AdapterKlas::pobierzWzad () const {
	return pobierz("wartoscZadana");
}
	
double AdapterKlas::pobierzU () const {
	return pobierz("wartoscSterujaca");
}
	
double AdapterKlas::pobierzY () const {
	return pobierz("wyjscie");
}

W tym wypadku doszło do przedefiniowania działania metod dostępowych, które delegują wywoływania do metod prywatnych odziedziczonych po klasie RegulatorZewn.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11