Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOPrzykład (tworzenie ramek komunikatów)

W systemach mikroprocesorowych bardzo często wymagana jest komunikacja pomiędzy urządzeniami. W ogólnym przypadku komunikaty są odpowiednio pakowane w pakiety danych (ramki) i wysyłane do odbiorcy. Odbiorca na podstawie znajomości struktury pakietu może wydobyć potrzebne informacje i wykonać żądania wskazane przez nadawce.

W przykładzie zastosowania klasy Budowniczy zostanie przedstawiony proces tworzenia takiej ramki. Aby kompletna ramka została utworzona musi zostać wykonany szereg procesów składowych:

  • upakowanie w ramce adresu urządzenia docelowego,
  • upakowanie w ramce nazwy procedury, którą odbiorca wykona na żądanie nadawcy,
  • upakowanie w ramce argumentów związanych z wywołaniem danej procedury,
  • upakowanie w ramce kodu kontrolnego (tzw. CRC) do kontroli poprawności przesłanych danych.

Jeden z budowniczych konkretnych będzie tworzył ramkę składającą się ze znaków ASCII (z pominięciem kontroli CRC) łatwo interpretowaną przez użytkownika, ale wymagającą użycia większej liczby bajtów. Drugi – będzie pozwalał na implementacji ramki w postaci ciągów bitów reprezentujących wartości w analogiczny sposób jak w pamięci komputera.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11