Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFODziennik poleceń

Wzorzec Polecenie może być bardzo pomocny w prowadzeniu dziennika wykonywanych operacji. W celu implementacji takiej funkcjonalności należałoby uzupełnić metody wykonaj() oraz wycofaj() obiektów poleceń o zapisywanie opisu wykonanych operacji do zewnętrznych plików bądź baz danych.

Stosowanie dziennika poleceń ma dość znaczące zalety. Przede wszystkim pozwala śledzić na bieżąco pracę i polecenia wykonywane przez elementy aplikacji co może być szczególnie istotne na etapie wstępnej implementacji i testowania części systemów. Kolejną zaletą dzienników poleceń jest możliwość odtworzenia stanu aplikacji w przypadku jej nieprzewidywalnego zamknięcia bądź awarii. Takie odtworzenie stanu w najprostszym wypadku mogłoby być odtwarzane ręcznie (na podstawie wpisów), jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zautomatyzować. Wymagałoby to odpowiedniej interpretacji wpisów w dziennikach i tworzenie na ich bazie odpowiednich obiektów poleceń.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11