Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOTworzenie kompozytu

Najczęściej tworzenie całego obiektu kompozytowego rozpoczyna się od najbardziej zagłębionych obiektów. Po ich utworzeniu na najgłębszym poziomie drzewa dołącza się je do obiektów rodziców, przechodzi do niższego poziomu drzewa, tworzy liście sąsiednie, dodaje do przodka ... i tak aż do pierwszego poziomu drzewa, przy czym wychodząc od poziomu korzenia dodaje się elementy od lewej do prawej. Jest to metoda bardzo podobna do przeszukiwania drzewa metodą post-order. Rzadziej natomiast tworzy się kompozyt od korzenia drzewa przez kolejne dodawanie potomków (taki sposób zostanie przedstawiony przy kolejnych uwagach implementacyjnych).

Bardzo często kompozyty nie zmieniają swojej struktury w czasie działania programu.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11