Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOPrzykład (dekorowanie sygnałów)

Jako pierwszy przykład realizacji wzorca projektowego Dekorator posłuży mechanizm budowania klas reprezentujących sygnały dyskretne. Wstępnie wymagana jest możliwość symulacji dwóch sygnałów:

  • fali prostokątnej o określonej amplitudzie, okresie i wypełnieniu,
  • fali sinusoidalnej o określonej amplitudzie i okresie,

Dodatkowo żąda się, aby dla każdego sygnału można było ograniczyć moment startu i zakończenia aktywności danego sygnału (przez brak aktywności należy rozumieć mechanizm w którym symulacja sygnału zwraca wartość 0).

Pierwsze, naturalne podejście może polegać na zbudowaniu wspólnej klasy bazowej sygnałów skupiającej wspólną funkcjonalność, a następnie wyprowadzenie klas pochodnych konkretnych sygnałów.

Abstrakcyjna klasa bazowa może zatem przedstawiać się następująco:

class Sygnal {
public:
	Sygnal (int start, int koniec);
	virtual double symuluj (int t) = 0;
protected:
	bool czyAktywny (int t);	
private:
	int s_start;
	int s_koniec;
};

Sygnal::Sygnal (int start, int koniec) 
	: s_start(start), s_koniec(koniec) 
{
}
	
bool Sygnal::czyAktywny (int t) {
	return (t >= s_start && t <= s_koniec) ? true : false;
}

Jak widać klasa posiada konstruktor określający chwilę czasowe startu i zakończenia aktywacji, czysto wirtualną metodę symuluj() oraz metodę chronioną czyAktywny() służącą do testowania stanu aktywności danego sygnału przez klasy pochodne.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11