Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOPrzykład (modyfikacje procesu)

Na przykładzie implementacji klas sygnałów dyskretnych można było zauważyć wiele wspomnianych już zalet stosowania wzorca Dekorator wobec klasycznej operacji dziedziczenia, przy czym najważniejszą był nacisk na konieczność tworzenia funkcjonalności wtedy, gdy są potrzebne.

W kolejnym przykładzie zalety te zostaną przedstawione w innym kontekście – ograniczenia liczby wariancji klas pochodnych.

Niech dany będzie dany pewien proces (dla uproszczenia implementacji będzie to niekonfigurowalna inercja pierwszego rzędu z opóźnieniem k=1), przy czym zachodzi potrzeba rozszerzania danej klasy o dodatkowe funkcję:

  • dodanie losowego sygnału na wyjściu (np. rozkład normalny),
  • dodanie określonego deterministycznie zakłócenia (np. zakłócenia sinusoidalnego),
  • wprowadzenie nieliniowości w postaci nasycenia statycznego, powyżej pewnej wartości wyjścia zostanie ono przemnożone przez pewien współczynnik knas (np. 0.2).

Diagram klas został przedstawiony przedstawiony poniżej.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11