Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOWstęp

Celem niniejszej pracy było stworzenie pakietu programów umożliwiającego zdalne nauczanie programowania w stylu zorientowanym obiektowo, w oparciu o przykłady pochodzące z dziedziny automatyki. W założeniu wspomniany pakiet ma zawierać przede wszystkim fragmenty kodu i programy ilustrujące zagadnienia związane z programowaniem zorientowanym obiektowo począwszy od najprostszych, a skończywszy na zaawansowanych wzorcach projektowych. Stworzone materiały dydaktyczne mają z kolei za pośrednictwem sieci internet umożliwić wygodny dostęp, łatwe nauczanie oraz testowanie nabytej wiedzy.

Materiały dydaktyczne udostępnione w dziale „Nauka” w głównej mierze koncentrują się na obszernych opisach wzorców projektowych wraz z przykładami wykorzystania oraz omówieniem większości aspektów i osobliwości danego wzorca. Wszystkie przykłady części praktycznej zostały zaimplementowane w języku C++, jednak znakomita większość z nich może być bez problemu zrozumiała dla osób programujących w innym języku (np. Java, C#).

W nauczaniu i utrwaleniu przekazanych wiadomości niezwykle przydatne mogą okazać się testy i gry udostępnione w dziale „Testy”. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że forma automatycznego testowania udostępnianego przez systemy e-learningowe nie jest doskonała i pozwala sprawdzać wiadomości na które można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy więc opisane funkcjonalności traktować jako formę uzupełnienia i utrwalenia wiedzy bowiem zdecydowanie największe zyski student osiągnie próbując stosować poznaną wiedzę w praktyce przez implementowanie nowych rozwiązań oraz modyfikację i refaktoryzację już istniejących.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11