Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOJęzyk

Język UML jest wygodnym narzędziem umożliwiającym formalną reprezentację m.in. struktur klas oraz związków (relacji) pomiędzy klasami (diagramy klas), obrazowanie struktury obiektowej w pewnym, ustalonym czasie programu (diagramy obiektów) lub też innych zależności i działań (np. przepływy żądań). W niniejszym manuskrypcie i materiałach dydaktycznych stanowiącą część praktyczną wykorzystuje się wyłącznie diagramy klas języka UML.

Przykładowy diagramu klas jest przedstawiona na poniższym rysunku. Klasy w języku UML reprezentowane za pomocą prostokąta składającego się z trzech części, które pozwalają na wyszczególnienie: nazwy klasy, składników klas oraz metod klas. Choć nie jest to konieczne, poszczególne składniki oraz metody mogą określać typ argumentów lub typ wartości zwracanej. Zarówno składniki jak i metody mogą być dookreślane elementem informującym o zasięgu składnika. Dla zasięgu prywatnego odpowiedni składnik poprzedza się znakiem „-”, publicznego znakiem „+”, natomiast chronionego znakiem „#”. Jeżeli klasa jest klasą abstrakcyjną jej nazwa jest napisana czcionką pochyłą. Metody abstrakcyjne również mogą być wyróżnione za pomocą kursywy. Należy zaznaczyć, że zwykle celem diagramów nie jest wskazanie pełnej informacji o strukturze danej klasy, ale przedstawienie jej najważniejszych elementów. Z tego też powodu w diagramach zwykle nie specyfikuje się pełnego interfejsu, a bardzo często pomija się również składowe.

Zgodnie z przedstawionymi zasadami diagram klasy Klasa może zostać uproszczony do postaci prezentującej wyłącznie interfejs publiczny przeznaczony dla klienta:

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11