Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOZałożenia

Przed przystąpieniem do nauki przedstawionego dalej materiału należy przejść przynajmniej podstawowy kurs programowania w języku C++. Student powinien bez problemu interpretować struktury sterujące języka oraz sposób deklarowania i definiowania podstawowych jednostek języka takich jak: zmienne, struktury, klasy czy funkcje. Przydatna może okazać się podstawowa znajomość biblioteki STL języka C++, a przynajmniej zasada działania podstawowych kontenerów (std::vector<T> oraz std::list<T>) i ich interfejsu publicznego oraz znajomość podstawowych algorytmów biblioteki STL (dołączanych przez nagłówki <algorithm> i <numeric>).

Warto także, aby przed przystąpieniem do nauki materiałów związanych z konkretnymi wzorcami projektowymi student zapoznał się z podstawowymi zasadami programowania obiektowego. O ile zawartość dydaktyczna prezentowana w dalszych rozdziałach przedstawia krótkie ich omówienie, to należy ów treść traktować bardziej jako przypomnienie lub podsumowanie wiadomości o OOP. Jeśli czytelnik nie miał wcześniej styczności z programowaniem obiektowym zdecydowanie powinien najpierw skorzystać z literatury poświęconej temu zagadnieniu.

Materiały dydaktyczne skupiają się przede wszystkim na nauczaniu teorii wzorców projektowych. W większości przypadków opisują podstawowy diagram klas wchodzących w skład danego wzorca, jego przeznaczenie oraz modyfikacje czy trudności wynikające z implementacji takich rozwiązań. Bardzo często dane rozwiązanie przedstawiane jest również w kontekście rozwiązania nie wykorzystującego wzorców projektowych. Wówczas prezentowane są zalety i możliwości wynikające z ich stosowania. Odpowiednie elementy takie jak nazwy klas w tekście są zaznaczone pogrubioną czcionką, nazwy metod – zieloną kursywą, natomiast kody źródłowe są odpowiednio formatowane, aby łatwiej się w nich odnaleźć.

Wszystkie projekty stanowiące zobrazowane przykłady wykorzystania wzorców projektowych są przykładami kompletnymi, które można skompilować na większości znanych kompilatorach języka C++. Należy jednak zauważyć, iż bardzo często (aby nie zagłębiać się w szczegóły zagadnień na bazie których omawiane są wzorce) implementacje są upraszczane. Dotyczy to m. in. wielomianów, które są prezentowane w postaci łańcuchów tekstowych ale także nader często metod symulacyjnych. Wszelkie uproszczenia jeśli występują są wskazane w odpowiednim omówieniu wzorca.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11