Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOPrzykład (symulacja silnika – instrukcje warunkowe)

Przykład praktycznej realizacji wzorca projektowego Stan będzie oparty na symulacji silnika. Silnik może znajdować się w następujących stanach:

  • zatrzymanie – silnik nie pracuje, na żądanie klienta może zacząć się kręcić lewoskrętnie lub prawoskrętnie,
  • ruch lewo/prawoskętny (rozruch) – silnik znajduje się w tym stanie tylko po przejściu ze stanu zatrzymania. Charakterystyczna dla tego stanu jest mała zmiana prędkości (w stosunku do ruchu normalnego). Po osiągnięciu określonej prędkości granicznej silnik przechodzi w stan ruchu,
  • ruch lewo/prawoskrętny – silnik może znajdować się w tym stanie tylko po osiągnięciu prędkości granicznej w stanie rozruchu. Charakteryzuje się większą zmianą prędkości w jednostce czasu przy zmianie wartości zadanej,
  • zatrzymywanie – silnik znajduje się w tym stanie, gdy klient zdecydował się na jego zatrzymanie znajdując się w stanie ruchu lub rozruchu.

Klient używający silnika z tak określonym zachowaniem ma do dyspozycji następujące operacje:

  • zmniejszPredkosc () - pozwala na zmniejszenie prędkości obr. silnika o zadaną jednostkę,
  • zwiekszePrekosc () - pozwala na zwiększenie prędkości obr. silnika o zadaną jednostkę,
  • zatrzymaj () - pozwala na zatrzymanie silnika znajdującego się w stanie ruchu,
  • ustawRuchPrawoskretny () - wymusza ruch prawoskrętny silnika,
  • ustawRuchLewoskretny () - wymusza ruch lewoskrętny silnika.

Dodatkowo w klasie symulacyjnej dostępna jest metoda symuluj(), która umożliwia symulacje silnika w pewnej określonej jednostce czasu.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11