Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Poniedziałek, 16 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOZachowanie domyślne

Bardzo często obiekty strategii mogą pełnić jedynie funkcje dodatkowe, a zewnętrzny kontekst, który korzysta z klas strategii równie dobrze może radzić sobie bez jakiegokolwiek parametryzowania go. Takie rozwiązanie to zachowanie domyślne.

Zachowanie domyślne może być zaimplementowane na kilka sposobów. Pierwszy z pomysłów może polegać na tym, że do wskaźnika na obiekt strategii (s_algorytm) może zostać przypisany pewien obiekt domyślny (w rozpatrywanym przypadku mógłby to być regulator P o wzmocnieniu zerowym).

Inne rozwiązanie polegałoby na przypisaniu do wskaźnika s_algorytm wartości adresu 0 i wykonywanie w metodzie symuluj() testu tej wartości. W przypadku, gdy wskaźnik s_algorytm nie wskazywałby na żaden element w pamięci wówczas można by zdefiniować w metodzie symuluj() domyślne zachowanie. Często domyślnym zachowaniem może być instrukcja pusta bądź zwrócenie zerowej wartości.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11