Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOPrzesyłanie parametrów do obiektów strategii

W przypadku przedstawionego przykładu metoda obiektu strategii otrzymywała dwa parametry: wartość zadaną (wZad) i ostatnią wartość wyjścia obiektu (y). W przypadku wszystkich podstawowych algorytmów regulacji te dwie informacje (oraz stan wewnętrzny klas algorytmów) wystarczą do wyznaczenia wartości sterującej.

Często jednak twórca systemu nie ma tak komfortowej sytuacji. Klasy strategii konkretnych mogą wymagać bardzo różnych wartości związanych ze stanem wewnętrznym kontekstu. Pojawia się więc pytanie – w jaki sposób obiekty strategii mogą uzyskać dostęp do tego stanu?

Z jednej strony można przesyłać większą liczbę parametrów przez metodę strategii. Te klasy, które nie potrzebowałyby wszystkich informacji po prostu część z nich by ignorowały. Innym rozwiązaniem jest przesyłanie odwołania do samego obiektu kontekstu. Jednakże w tym wypadku należy liczyć się z deklaracjami przyjaźni dla obiektów strategii bądź też (w szczególnych przypadkach) naruszyć zasadę enkapsulacji przez udostępnienie części składników jako publiczne.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11