Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOPrzykład (algorytm pośredniej regulacji adaptacyjnej)

W dziedzinie programowania można znaleźć wiele zbliżonych do siebie algorytmów, które posiadają wspólny szkielet, ale różnią się wykonaniem poszczególnych części. Przykładem, który można by przywołać jest algorytm pośredniej regulacji adaptacyjnej.

Kroki takiego algorytmu można przedstawić następująco:

  • identyfikacja parametrów obiektu (wielomiany A, B, C),
  • określenie stopnia wielomianów pomocniczych (stopnie wielomianów F i G),
  • określenie równania diofantycznego,
  • rozwiązanie równania diofantycznego (otrzymanie postaci wielomianów F i G),
  • określenie i aktualizacja współczynników R, S, T regulatora,
  • obliczenie wartość regulującej.

Trzy spośród powyższych kroków są wspólne dla każdego algorytmu regulacji adaptacyjnej opisanego za pomocą wielomianów R, S, T. Kroki takie jak: identyfikacja obiektu, rozwiązanie równania diofantycznego oraz obliczanie wartości regulującej mogą, a nawet powinny być zdefiniowane w klasie bazowej.

Pozostałe kroki algorytmu, czyli: określanie stopnia wielomianów pomocniczych, określenie równania diofantycznego oraz określenie postaci wielomianów R, S, T jest już niezależne dla każdego z rodzajów algorytmów. Dlatego kroki te należy zdefiniować w klasie pochodnej.

Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11