Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 18 Lipiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFOWzorce projektowe

Umiejętność wykorzystywania technik takich jak: dziedziczenie, zawieranie, delegacja czy polimorfizm oraz zastosowanie ich w konkretnym języku programowania to dopiero skrawek możliwości jakie oferuje paradygmat programowania obiektowego. O sile programowania obiektowego nie świadczy pojedyncze wykorzystanie obiektów i grupowanie algorytmów (metod) operujących na danych (składniki klasy) w klasach, lecz takie wykorzystywanie klas aby jak najlepiej współdziałały ze sobą w większym systemie lub bibliotece.

Wzorce projektowe stanowią esencję programowania orientowanego obiektowego. Pokazują w jaki sposób łączyć ze sobą obiekty, aby otrzymać rozwiązania elastyczne, bezpieczne, a co najważniejsze sprawdzone. Trudności i rozwiązania z jakimi zetknęło się mnóstwo doświadczonych programistów zostało bowiem skatalogowane i opisane tak, aby z łatwością zaadaptować je do projektowanych systemów. Wzorce projektowe można więc uznać za metody rozwiązywania powtarzających się w dziedzinie programowania obiektowego problemów.

Do popularyzacji wzorców projektowych przyczyniło się wiele czynników, ale najważniejszym z nich było wydanie „Inżynieria oprogramowania - Wzorce projektowe” przez autorów często nazywanych gangiem Czworga, (ang. Gang of Four), która do dziś pozostaje w swojej dziedzinie niedoścignionym wzorem, a niemalże wszystkie publikacje traktujące o wzorcach projektowych (w tym również ta praca dyplomowa) w dużej mierze opierają się na materiale w niej zawartym.

Ze wskazanej w poprzednim akapicie pozycji literatury wywodzi się również pierwotna lista 23 wzorców projektowych skatalogowanych w trzech kategoriach:

  • wzorców kreacyjnych (budowniczych),
  • wzorców strukturalnych,
  • wzorców czynnościowych (behawioralnych).
Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11