Pakiet programów do zdalnego nauczania Programowania Orientowanego Obiektowo
Dzisiaj jest
Środa, 20 Czerwiec 2018
Zarejestrowanych użytkowników: 4
Dostępnych pytań testowych: 102
HOME
Strona tytułowa pracy dyplomowej
NAUKA
Materiały dydaktyczne związane z OOP
TESTY
Sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy
ZASOBY
Literatura i zasoby sieciowe o OOP
ŹRÓDŁA
Zbiór projektów dydaktycznych z OOP
KONTO
Możliwość śledzenia własnych postępów
INFO

Prototyp
Przykład 1 (Tworzenie kopii pętli regulacji. Problemy występujące z kopiowaniem obiektów przechowywanych za pomocą wskaźnika na typ bazowy.)
Źródła projektu
main.cpp
obiekt.h
obiekt.cpp
petla.h
petla.cpp
Przykład 2 (Tworzenie kopii pętli regulacji. Wykorzystanie wzorca prototyp do klonowania obiektów pętli.)
Źródła projektu
main.cpp
obiekt.h
obiekt.cpp
petla.h
petla.cpp
Przykład 3 (Fabryka regulatorów. Implementacja modułu podstawowego z wykorzystaniem wzorca Prototyp.)
Źródła projektu
main.cpp
manager.h
manager.cpp
regulator.h
regulator.cpp
Przykład 4 (Fabryka regulatorów. Implementacja modułów rozszerzających.)
Źródła projektu
main.cpp
manager.h
manager.cpp
modul.h
modul.cpp
regulator.h
regulator.cpp
Przykład 5 (Fabryka regulatorów. Inicjalizacja prototypów.)
Źródła projektu
main.cpp
manager.h
manager.cpp
regulator.h
regulator.cpp
Fabryka abstrakcyjna
Przykład 1 (Pozyskiwanie postaci wielomianów obiektów dyskretnych stanowiących odpowiedniki obiektów ciągłych zgodnie z wybranymi przekształceniami.)
Źródła projektu
main.cpp
fabryka.h
fabryka.cpp
obiekt.h
obiekt.cpp
Przykład 2 (Pozyskiwanie postaci wielomianów obiektów dyskretnych stanowiących odpowiedniki obiektów ciągłych zgodnie z wybranymi przekształceniami. Prezentacja problemów związanych z modyfikacją fabryk (tworzenie nowego rodzaju produktu).)
Źródła projektu
main.cpp
fabryka.h
fabryka.cpp
obiekt.h
obiekt.cpp
Przykład 3 (Pozyskiwanie postaci wielomianów obiektów dyskretnych stanowiących odpowiedniki obiektów ciągłych zgodnie z wybranymi przekształceniami. Wykorzystywanie odwołań do fabryk w celu uzdatniania operacji modyfikujących.)
Źródła projektu
main.cpp
fabryka.h
fabryka.cpp
obiekt.h
obiekt.cpp
Przykład 4 (Implementacja wzorca Fabryka abstrakcyjna za pomocą prototypu. Prezentacja elastycznych fabryk tworzących ustalony zestaw produktów.)
Źródła projektu
main.cpp
element.h
fabryka.h
fabryka.cpp
kartagraficzna.h
kartagraficzna.cpp
naped.h
naped.cpp
procesor.h
procesor.cpp
obiekt.h
obiekt.cpp
Przykład 5 (Implementacja wzorca Fabryka abstrakcyjna za pomocą prototypu. Prezentacja elastycznych fabryk tworzących dowolny zestaw produktów.)
Źródła projektu
main.cpp
element.h
fabryka.h
fabryka.cpp
kartagraficzna.h
kartagraficzna.cpp
naped.h
naped.cpp
procesor.h
procesor.cpp
obiekt.h
obiekt.cpp
Singleton
Przykład 1 (Wykorzystanie generatora liczb losowych o rozkładzie normalnym. )
Źródła projektu
main.cpp
generator.h
generator.cpp
Przykład 2 (Modyfikacja singletonu umożliwiająca udostępnanie określonej liczby obiektów.)
Źródła projektu
main.cpp
zasob.h
zasob.cpp
Budowniczy
Przykład 1 (Wykorzystanie wzorca Budowniczy do tworzenia różnej postaci ramek korzystając ze wspólnego procesu konstrukcyjnego.)
Źródła projektu
main.cpp
budowniczy.h
budowniczy.cpp
budowniczyascii.h
budowniczyascii.cpp
budowniczyupakowany.h
budowniczyupakowy.cpp
produkt.h
produkt.cpp
zarzadca.h
zarzadca.cpp
Wzorce strukturalne:
Adapter Most Kompozyt Dekorator
Adapter
Przykład 1 (Wykorzystanie adaptera klas do adaptowania istniejącej klasy regulatora.)
Źródła projektu
main.cpp
adapter.h
adapter.cpp
funkcje.h
funckje.cpp
regulator.h
regulator.cpp
regulatorzewn.h
regulatorzewn.cpp
Przykład 2 (Wykorzystanie adaptera obiektów do adaptowania istniejącej klasy regulatora.)
Źródła projektu
main.cpp
adapter.h
adapter.cpp
funkcje.h
funckje.cpp
regulator.h
regulator.cpp
regulatorzewn.h
regulatorzewn.cpp
Przykład 3 (Wykorzystanie adaptera obiektów do adaptowania istniejącej klasy regulatora. Wykonywanie dodatkowych operacji podczas adaptacji obiektów.)
Źródła projektu
main.cpp
adapter.h
adapter.cpp
funkcje.h
funckje.cpp
regulator.h
regulator.cpp
regulatorzewn.h
regulatorzewn.cpp
Most
Przykład 1 (Separacja interfejsu od implementacji. Wykorzystanie parametryzacji za pomocą konstruktora.)
Źródła projektu
main.cpp
dziennik.h
dziennik.cpp
impl_dziennik.h
impl_dziennikbaza.h
impl_dziennikbaza.cpp
impl_dziennikbinarny.h
impl_dziennikbinarny.cpp
impl_dzienniktekstowy.h
impl_dzienniktekstowy.cpp
Przykład 2 (Separacja interfejsu od implementacji. Wykorzystanie parametryzacji za pomocą parametru konfiguracyjnego.)
Źródła projektu
main.cpp
dziennik.h
dziennik.cpp
impl_dziennikbaza.h
impl_dziennikbaza.cpp
impl_dziennikbinarny.h
impl_dziennikbinarny.cpp
impl_dzienniktekstowy.h
impl_dzienniktekstowy.cpp
konfiguracja.h
Przykład 3 (Prezentacja idiomu pimpl umożliwiającego skrócenie czasu kompilacji przy modyfikacji klas zawieranych.)
Źródła projektu
main.cpp
implementacja.h
implementacja.cpp
interfejs.h
interfejs.cpp
klasa.h
klasa.cpp
klasamost.h
klasamost.cpp
klient1.h
klient1.cpp
klient2.h
klient2.cpp
konfiguracja.h
Kompozyt
Przykład 1 (Reprezentacja połączeń urządzeń USB w postaci drzewa.)
Źródła projektu
main.cpp
urzadzeniausb.h
urzadzeniausb.cpp
Przykład 2 (Reprezentacja połączeń urządzeń USB w postaci drzewa. Własność obiektów zawieranych.)
Źródła projektu
main.cpp
urzadzeniausb.h
urzadzeniausb.cpp
Przykład 3 (Reprezentacja połączeń urządzeń USB w postaci drzewa. Implementacja wspólnego interfejsu w klasie bazowej.)
Źródła projektu
main.cpp
urzadzeniausb.h
urzadzeniausb.cpp
Przykład 4 (Reprezentacja połączeń urządzeń USB w postaci drzewa. Komunikacja elementów z przodkami.)
Źródła projektu
main.cpp
urzadzeniausb.h
urzadzeniausb.cpp
Przykład 5 (Reprezentacja połączeń urządzeń USB w postaci drzewa. Uzdatnianie kompozytów do współpracy z operatorami języka C++.)
Źródła projektu
main.cpp
urzadzeniausb.h
urzadzeniausb.cpp
Dekorator
Przykład 1 (Implementacja klas sygnałów dyskretnych. Dodawanie nowych funkcjonalności bez wykorzystania wzorca Dekorator.)
Źródła projektu
main.cpp
sygnal.h
sygnal.cpp
Przykład 2 (Implementacja klas sygnałów dyskretnych. Dodawanie nowych funkcjonalności z wykorzystaniem wzorca Dekorator.)
Źródła projektu
main.cpp
dekorator.h
dekorator.cpp
sygnal.h
sygnal.cpp
Przykład 3 (Implementacja klas sygnałów dyskretnych. Prezentacja łatwości dodawania nowych funkcjonalności i obiektów do systemu bez konieczności zmian w istniejących klasach.)
Źródła projektu
main.cpp
dekorator.h
dekorator.cpp
sygnal.h
sygnal.cpp
Przykład 4 (Implementacja klasy obiektu dyskretnego uzupełnianego o funkcjonalności. Prezentacja problemów wynikających z konieczności modyfikacji stanu wewnętrznego obiektu dekorowanego.)
Źródła projektu
main.cpp
dekorator.h
dekorator.cpp
sygnal.h
sygnal.cpp
Iterator
Przykład 1 (Wykorzystanie klas modeli danych do przechowywania wyników pomiarów. Sekwencyjne pobieranie danych za pomocą interfejsu klasy.)
Źródła projektu
main.cpp
modeldanych.h
modeldanych.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 2 (Wykorzystanie klas modeli danych do przechowywania wyników pomiarów. Sekwencyjne pobieranie danych za pomocą obiektu iteratora.)
Źródła projektu
main.cpp
modeldanych.h
modeldanych.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 3 (Wykorzystanie klas modeli danych do przechowywania wyników pomiarów. Uwzględnienie różnych metod filtracji podczas dostępu do danych. Wykorzystanie iteratorów konfigurowalnych.)
Źródła projektu
main.cpp
modeldanych.h
modeldanych.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 4 (Wykorzystanie klas modeli danych do przechowywania wyników pomiarów. Uzwględnienie różnych metod sekwencyjnego dostępu do danych. Wykorzystanie iteratorów polimorficznych.)
Źródła projektu
main.cpp
modeldanych.h
modeldanych.cpp
Przykład 5 (Wykorzystanie klas modeli danych do przechowywania wyników pomiarów. Iteratory wewnętrzne.)
Źródła projektu
main.cpp
modeldanych.h
modeldanych.cpp
proces.h
proces.cpp
Metoda szablonowa
Przykład 1 (Implementacja algorytmów regulacji adaptacyjnej. Wydzielenie wspólnych części algorytmów za pomocą wzorca Metoda Szablonowa)
Źródła projektu
main.cpp
algorytmgmv1.h
algorytmgmv.cpp
algorytmpzpsd1.h
algorytmpzpsd1.cpp
algorytmrst.h
algorytmrst.cpp
Przykład 2 (Identyfikacja metodą najmniejszych kwadratów. Wykorzystanie metod szablonowych do roszczerzania domyślnych implementacji.)
Źródła projektu
main.cpp
identyfikacja.h
identyfikacja.cpp
identyfikacjakz.h
identyfikacjakz.cpp
Strategia
Przykład 1 (Implementacja klasy regulatora z wymiennym algorytmem regulacji. Wykorzystanie parametryzacji klasy głównej.)
Źródła projektu
main.cpp
regulator.h
regulator.cpp
Przykład 2 (Implementacja klasy regulatora z wymiennym algorytmem regulacji. Wykorzystanie wzorca Strategia.)
Źródła projektu
main.cpp
algorytm.h
algorytm.cpp
regulator.h
regulator.cpp
Przykład 3 (Implementacja klasy regulatora z wymiennym algorytmem regulacji. Wykorzystanie wzorca Strategia. Prezentacja łatwej rozszerzalności systemu o nowe strategie.)
Źródła projektu
main.cpp
algorytm.h
algorytm.cpp
regulator.h
regulator.cpp
Przykład 4 (Implementacja klasy obiektu dyskretnego uzupełnianego o funkcjonalności. Prezentacja łatwości modyfikacji stanu wewnętrznego obiektu dekorowanego.)
Źródła projektu
main.cpp
modyfikator.h
modyfikator.cpp
proces.h
proces.cpp
Stan
Przykład 1 (Implementacja klasy symulatora silnika wielostanowego bez wykorzysnia wzorca Stan.)
Źródła projektu
main.cpp
silnik.h
silnik.cpp
Przykład 2 (Implementacja klasy symulatora silnika wielostanowego w wykorzystaniem wzorca Stan.)
Źródła projektu
main.cpp
silnik.h
silnik.cpp
stan.h
stan.cpp
Obserwator
Przykład 1 (Automatyczne powiadamianie przez obiekty o sytuacja awaryjnych. Implementacja bez wykorzystania wzorca Obserwator.)
Źródła projektu
main.cpp
alarm.h
alarm.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 2 (Automatyczne powiadamianie przez obiekty o sytuacja awaryjnych. Implementacja z wykorzystaniem wzorca Obserwator.)
Źródła projektu
main.cpp
alarm.h
alarm.cpp
obserwator.h
obserwowany.h
obserwowany.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 3 (Automatyczne powiadamianie przez obiekty o sytuacja awaryjnych. Łatwość implementacji i dodawania do istniejącego systemu nowych klas obseratorów.)
Źródła projektu
main.cpp
alarm.h
alarm.cpp
logger.h
logger.cpp
obserwator.h
obserwowany.h
obserwowany.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 4 (Automatyczne powiadamianie przez obiekty o sytuacja awaryjnych. Prezentacja możliwości klas mieszanych.)
Źródła projektu
main.cpp
alarm.h
alarm.cpp
logger.h
logger.cpp
obserwator.h
obserwowany.h
obserwowany.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 5 (Automatyczne powiadamianie przez obiekty o sytuacja awaryjnych. Wetowanie zmian stanu obiektu obserwowanego przez obserwatory.)
Źródła projektu
main.cpp
alarm.h
alarm.cpp
proces.h
logger.h
logger.cpp
obserwator.h
obserwowany.h
obserwowany.cpp
proces.cpp
Polecenie
Przykład 1 (Tworzenie prostego frameworka do wykorzystania w systemach startowych.)
Źródła projektu
main.cpp
polecenie.h
polecenie.cpp
zestawuruchomieniowy.h
zestawuruchomieniowy.cpp
Przykład 2 (Tworzenie prostego frameworka do wykorzystania w systemach startowych. Wykorzystanie poleceń złożonych (makropoleceń) i poleceń pustych.)
Źródła projektu
main.cpp
polecenie.h
polecenie.cpp
zestawuruchomieniowy.h
zestawuruchomieniowy.cpp
Przykład 3 (Implementacja interfejsu zarządzania manipulatorem bez wykorzystania wzorca Polecenie.)
Źródła projektu
main.cpp
manipulator.h
manipulator.cpp
Przykład 4 (Implementacja interfejsu zarządzania manipulatorem z wykorzystaniem wzroca Polecenie. Buforowanie żądań wprowadzanych do manipulatora.)
Źródła projektu
main.cpp
managermanipulatora.h
managermanipulatora.cpp
manipulator.h
manipulator.cpp
polecenie.h
polecenie.cpp
Przykład 5 (Implementacja interfejsu zarządzania manipulatorem z wykorzystaniem wzroca Polecenie. Wycofywanie operacji)
Źródła projektu
main.cpp
managermanipulatora.h
managermanipulatora.cpp
manipulator.h
manipulator.cpp
polecenie.h
polecenie.cpp
Memento
Przykład 1 (Implementacja klasy obiektu dyskretnego. Zapamiętywanie stanu wewnętrznego obiektw przy pomocy interfejsu publicznego.)
Źródła projektu
main.cpp
generator.h
generator.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 2 (Implementacja klasy obiektu dyskretnego. Zapamiętywanie stanu wewnętrznego obiektw z wykorzystaniem wzorca Pamiątka)
Źródła projektu
main.cpp
generator.h
generator.cpp
pamiatka.h
pamiatka.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 3 (Implementacja klasy obiektu dyskretnego. Separacja stanu wewnętrznego przy wykorzystaniu wzorca Pamiątka.)
Źródła projektu
main.cpp
generator.h
generator.cpp
pamiatka.h
pamiatka.cpp
proces.h
proces.cpp
Przykład 4 (Implementacja klasy obiektu dyskretnego. Ukrywanie implementacji klas pamiątek w języku C++.)
Źródła projektu
main.cpp
generator.h
generator.cpp
pamiatka.h
pamiatkaprocesu.h
pamiatkaprocesu.cpp
proces.h
proces.cpp
Adamik Łukasz, Politechnika Śląska w Gliwicach (AEiI) - 2010/11