ZPSS - Pomiary i Systemy Sterowania
STUDIA PODYPLOMOWE KSSIZP DYDAKTYKA LABORATORIA PROWADZĄCY ZAKŁAD PSS
STUDIA PODYPLOMOWE KSSIZP
informacje ogólne
program studiów


REKRUTACJA
zasady przyjmowania
miejsce i terminy
opłaty
formularze dokumentów
organizatorzy

W związku z szybkim rozwojem nauki i techniki oraz zwiększającą się konkurencją na rynku pracy od współczesnej kadry inżynierskiej wymagane jest ciągłe poszerzanie umiejętności potrzebnych do efektywnego wykonywania zawodu. Celem studiów jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy w zakresie szeroko rozumianej automatyki i informatyki przemysłowej. Program studiów dotyczy najnowszych technologii w systemach sterowania i zarządzania produkcją i obejmuje następujące zagadnienia:

 • projektowanie struktury układów automatycznego sterowania procesów przemysłowych realizowanych w sposób ciągły lub wsadowy,
 • obsługa i programowanie sterowników przemysłowych (PLC) na przykładzie produktów wybranych firm,
 • sieci przemysłowe, ich własności, elementy bezpieczeństwa sieci oraz projektowanie rozproszonych systemów sterowania,
 • sieci komputerowe i ich zastosowanie do budowy systemów internetowych oraz świadczenia usług z wykorzystaniem technologii internetowych,
 • przemysłowe bazy danych,
 • projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów sterowania, nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych (SCADA),
 • tworzenie interfejsu operatora z wykorzystaniem paneli operatorskich,
 • zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP, wspomagające sterowanie i zarządzanie produkcją.

Studia obejmują 240 godzin zajęć, w tym 105 godzin wykładów i 135 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia obejmują kształcenie w zakresie następujących przedmiotów:

  I semestr:
 1. Sterowanie procesów
 2. Sterowniki przemysłowe
 3. Sieci przemysłowe
 4. Systemy SCADA

  II semestr:
 5. Interfejs operatora
 6. Techniki internetowe
 7. Sterowanie produkcją
 8. Projekt zaliczeniowy

Słuchacze studium otrzymują potrzebne materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej.

na górę
[ Studia podyplomowe ] [ Dydaktyka ] [ Laboratoria ] [ Prowadzący ] [ Zakład PSS ]

webmaster