ZPSS - Pomiary i Systemy Sterowania
STUDIA PODYPLOMOWE KSSIZP DYDAKTYKA LABORATORIA PROWADZĄCY ZAKŁAD PSS
STUDIA PODYPLOMOWE KSSIZP
informacje ogólne
program studiów


REKRUTACJA
zasady przyjmowania
miejsce i terminy
opłaty
formularze dokumentów
organizatorzy

zasady przyjmowania

Uwaga! Ze względów organizacyjnych nie będzie prowadzona rekrutacja na semestr zimowy 2012 r.

  1. Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny w zakresie automatyki i robotyki, elektroniki lub informatyki.
  2. Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie odpowiedniej liczby kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
  3. Dokumenty składane przez kandydatów:
    1. Kwestionariusz Osobowy - Karta Zgłoszenia Kandydata (przyjmowane na bieżąco: pocztą e-mail, pocztą lub osobiście),
    2. Umowa o odpałtności za studia (po zakwalifikowaniu kandydata)
    3. Kopia/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  4. Po spełnieniu warunków kandydaci wnoszą opłatę zgodnie z zawartą umową w wysokoci 2400 złotych za semestr, płatnych semestralnie.

top

miejsce i termin
Zajęcia prowadzone są na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w systemie niestacjonarnym, w każdą sobotę przez dwa semestry.

top

opłaty
Opłata: 2400 złotych za semestr
płatne semestralnie: za pierwszy semestr do 2 tygodni od podpisania umowy, za drugi semestr do 28. lutego 2013.

top

formularze dokumentów
Kwestionariusz osobowy
Umowa o odpłatności
Wyciąg z regulaminu studiów

top

organizatorzy
Instytut Automatyki
Politechnika Śląska,
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
tel. 032 237 23 98,
fax: 032 237 21 27,
e-mail: Hanna.Marek@polsl.pl

Kierownik studium:
dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, e-mail: Jerzy.Kasprzyk@polsl.pl

top
na górę
[ Studia podyplomowe ] [ Dydaktyka ] [ Laboratoria ] [ Prowadzący ] [ Zakład PSS ]

webmaster